Amerika Hakkında Genel Bilgi

Ülkeler ve Eğitim Sistemleri > Amerika Hakkında Genel Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyaletten ve bir federal bölgeden oluşan, federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. 9,8 km2 yüzölçümü ile karasal alandan dolayı dünyanın 4.büyük ülkesidir.

 

Ülkenin başkenti aynı zamanda federal bölge olan Washington, DC'dir. 331.449.281 nüfusa sahip olan Amerika’ nın en kalabalık şehri New York’ tur. ABD, dünyada yaklaşık GSYİH (Gayri safi yurtiçi hasıla)’ nın yaklaşık dörtte birine sahiptir ve dünyanın en büyük ülkesidir.

Değişken bir iklime sahip olan ABD’ de kara iklimi hakimdir. Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Atlantik Okyanusuna kıyı olan şeridin güney kısmı yağışlı ve ılıman, kuzeyi daha serin ve kışlar sert geçer. 

600.000 den fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Amerika’da diğer ülkelerden çok daha fazla yabancı öğrenci bulunmakta ve bu sayı giderek artmaktadır. Bu öğrencilerin %4 ü Amerikan Kolej ve üniversitelerinde lisans eğitimi alırken %10 u yüksek lisans okullarındadır.

Amerikan eğitim sisteminde öğrenciler, eyalete bağlı olarak, 5 ile 8 yaş arasında ilk öğretime başlar ve 16-18 yaşları arasına kadar lise eğitimi ile devam eder. İlkokul, orta veya ortaokul ve lise olmak üzere zorunlu eğitim üç seviyeye ayrılır.
NAFSA (National Association of Foreign Student Advisers), 1948 yılında Amerikan üniversite ve kolejlerini temsil etmek ve danışmanlık vermek için kurulmuştur. 2.dünya savaşından sonra Amerika’ ya eğitim için 25.000 den fazla öğrenci gelmiştir. NAFSA’nın 10,000’ den fazla üyesi bulunmaktadır. Üyeleri uluslararası eğitim danışmanları, enstitüler ve organizasyonlardan oluşmaktadır.