İspanya Hakkında Genel Bilgi

Ülkeler ve Eğitim Sistemleri > İspanya Hakkında Genel Bilgi

İber Yarım Adasında yer alan İspanya, anayasal monarşi ile yönetilir. İspanya'nın nüfusu 47 milyondur. Dünya Bankası verilerine göre İspanya dünyanın en büyük sekizinci ekonomisine sahiptir.

İspanya eğitim sistemi, 6 -16 yaş arasındaki tüm çocuklar için zorunlu ve ücretsizdir. İspanya'da ilkokul ve ortaokul temel (zorunlu) eğitim olarak kabul edilir. Primaria (Educación Primaria, altı yıldan oluşur. Secundaria (Educación Secundaria) yedinci sınıftan onuncu sınıfa kadar dört yıldan oluşur. İlk 2 yıl temel akademik dersler + temel sosyal bilimler, 3. ve 4. yıl ise temel akademik konular + liberal çalışmalar + öğrencinin özel hedefleri ile ilgili seçmeli dersler okutulur. Post-16 olarak geçen 16 yaş itibari ile İspanyol Bakaloryası (Bachillerato) eğitimi isteğe bağlı olarak ve üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler devam ederler. Bachillerato eğitimi tamamlandıktan sonra Selectividad olarak adlandırılan üniversite giriş sınavına girerek üniversite eğitimlerine başlarlar.

İspanyolca, Çince, İngilizce ve Hintçe’ den sonra dünyada 4. dildir ve 500 milyona yakın insanın ise ana dilidir. Her yıl İspanyol dil okullarına 120,000 den fazla öğrenci katılmaktadır. 1991 yılında İspanyol Devleti tarafından İspanya’nın ve İspanyolca konuşan diğer ülkelerin dillerini ve kültürlerini öğretmek ve tanıtmak amacıyla kurulmuş olan Institute Cervantes , her yıl 450,000 den fazla katılımcısı olan İspanyolca Yeterlilik Diploması (DELE) sınavlarının düzenlenmesi ve enstitü bünyesindeki kurslara katılan kişilere resmi sertifikaların ve diplomaların verilmesi, İspanyolca öğretmenleri için formasyon kurslarının düzenlenmesi gibi etkinliklerle İspanyol dil okullarına destek verir.